Kofamilj - Donna

 

 

 

20150820 1670-1

216 Lycka Donna

Född 130310

38-247-379

Aix 18 Mix 114 Pix 110 Fix 124

F. 7930 PP Galtås Faxe  Ff. Harvie Java
 Fm. 585 Mainglor Fr Samson
M. 196 Donna Mf. 595 Rob ET av Munka
 Mm. 181 Lycka Donna

 

 37 Smen´s Donna

Född 160126

39-281-402

Aix 13 Mix 105 Pix 110 Fix 119

F. Devil av Svanaholm Ff. Nobel ET av Munka
Fm. 505 Constance
M. 216 Lycka Donna Mf. PP Galtås Faxe
Mm. 196 Donna