Kofamilj - Dainty

 

 

20150820 1674-1

798 Dainty av Herrgölet

Född 120218

39-261-418

Aix 28 Mix 126 Pix 123 Fix 98

F. 1703 Dumle av Herrgölet  Ff. Olympus av Munka ET
 Fm. 439 Dainty av Herrgölet
M. 754 Dainty av Herrgölet Mf. 7620 Commander av Herrgölet
 Mm. 681 Dainty av Herrgöles

  

20150820 1660-1

811 Dainty av Herrgölet

Född 120319

43-258-219

Aix 26 Mix 123 Pix 119 Fix 104

F. 1703 Dumle av Herrgölet  Ff. Olympus av Munka ET
 Fm. 439 Dainty av Herrgölet
M. 681 Dainty av Herrgölet Mf. 503 Doran av Munka ET
 Mm. 439 Dainty av Herrgölet

 

 101 Smen´s Dainty

Född 161231

44-273-401

Aix 16 Mix 111 Pix 114 Fix 103

F. Hut 813 Revolution Ff. MSU TCF Revoltion
Fm. CHH-LAR 813 
M. 811 Dainty av Herrgölet Mf. Dumle av Herrgölet
Mm. 681 Dainty av Herrgölet

 

 107 Smen´s Dainty

Född 170311

47-302-409

Aix 18 Mix 121 Pix 114 Fix 94

F. Daniel av Ekastiga Ff. Janne av Svartsjö
Fm. 314 Diba av Ekastiga
M. 798 Dainty av Herrgölet Mf. Dumle av Herrgölet
Mm. 754 Dainty av Herrgölet